ثبت نام سامانه فروش خدمات اینترنت پر سرعتمرحله 1 - متصدیان دفاتر پستی و دفاتر خدمات ارتباطی شهری و روستایی, لطفا ثبت نام کنیدمرحله 2 - هم اکنون می توانید متقاضیان اینترنت را ثبت نام کنیدلطفا قبل از شروع ثبت نام مستندات زیر را مطالعه نمایید

نام مستندنسخه مستندتاریخ انتشار
دستورالعمل مراحل ثبت نام مشتركين بصورت تصويري1١٣٩٥/٢/١٥دانلود
دستورالعمل مراحل ثبت نام توسط دفاتر پستي و خدمات ارتباطي شهري و روستايي1١٣٩٥/٢/١٥دانلود
ویدئوی دستورالعمل مراحل ثبت نام توسط دفاتر پستی و خدمات ارتباطی شهری و روستایی1١٣٩٥/٢/١٥دانلود